COVID-19

Het zal u niet ontgaan zijn dat we in een bijzondere en onzekere periode terecht gekomen zijn door de komst van het COVID-19 virus ook bekend als het Coronavirus. Als maatschappij zullen we met elkaar deze situatie het hoofd moeten bieden. Aan iedereen wordt gevraagd om te doen wat binnen diens macht ligt om ervoor te zorgen dat de maatschappij zo min mogelijk ontwricht wordt en ons zorgsysteem niet overbelast raakt.

Afspraken medewerkers Podotherapie Peeters

Om risico’s zo klein mogelijk te houden hebben wij in de praktijk een aantal afspraken met elkaar gemaakt.

 1. Bij Podotherapie Peeters volgen wij de richtlijnen van het RIVM en de maatregelen van de overheid.
 2. Wij volgen de gebruikelijke richtlijnen ‘hygiëne en infectiepreventie’, waarbij we vaker dan normaal onze handen wassen en desinfecteren.
  Schoonmaak van deuren, klinken en toetsenborden vindt meerdere keren per dag plaats uit voorzorg.
 3. Alle medewerkers moeten zich gezond voelen en mogen geen verdachte symptomen voor het COVID-19 virus hebben (geen keelpijn, droge hoest, neusverkoudheid, ademhalingsklachten en/ of koorts). Bij symptomen werken zij vanuit huis.
 4. Wij vragen alle medewerkers sociale contacten te beperken (met zo min mogelijk mensen in contact buiten werk)
 5. Handen schudden doen wij niet meer.
 6. Ventilatie in de praktijk staat een tandje hoger voor een goede luchtkwaliteit.
 7. Speelgoed en tijdschriften zijn uit voorzorg uit onze wachtkamer verwijderd.
 8. Huisbezoeken doen wij niet ivm het niet kunnen waarborgen van de hygiëne richtlijn en infectiepreventie.

Voor de komende periode (tot ten minste 28 april)

 1. Alle mensen die in onze agenda gepland staan, worden gebeld met de vraag hoe het gaat en eventueel een nieuwe afspraak te plannen.
 2. Mensen die in de risicogroep vallen worden gebeld om de afspraak te verzetten naar een later moment.
 3. De praktijk blijft telefonisch bereikbaar, zoals gewend. De spreekuren worden door de maatregelen beperkter.
 4. Medisch noodzakelijke zorg blijven wij verlenen, om de zorg bij huisartsen te ontlasten. Bij spoed kan er op korte termijn een afspraak gepland worden. Het kan zijn dat dit op een andere locatie zal zijn dan gewend.

Wat vragen wij van onze bezoekers?

 1. Bij verkoudheidsverschijnselen, keelpijn, hoesten, neusverkoudheid, ademhalingsklachten en/ of koorts vragen wij met klem NIET naar de praktijk te komen!
 2. Wanneer je om wat voor reden dan ook niet comfortabel bent om op de afspraak te komen, mag de afspraak geannuleerd worden. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.
 3. Wij vragen de handen te wassen voor en na het bezoek. Hiervoor zijn zeep en wegwerp papieren handdoekjes aanwezig.

Wij vragen begrip voor deze uitzonderlijke situatie. Samen komen we tot een oplossing.

Vragen of afspraak verzetten? Vul het formulier in buiten openingstijden, dan nemen wij contact met je op.