Yes, het praktijkkeurmerk is binnen!!

Het praktijkkeurmerk

Het praktijkkeurmerk is een keurmerk dat afgegeven wordt door de brancheorganisatie (Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten), waarbij een auditor in de praktijk controle komt uitvoeren. Hierbij let ze op verschillende aspecten;

Patiënten
Hierin wordt gekeken naar informatiemateriaal om mensen actief te betrekken bij hun blessure.

Professionele ontwikkeling en innovatie
Methodes waarop nieuwe kennis opgedaan wordt in de praktijk krijgen aandacht, denk aan nascholingen en intercollegiaal overleggen of het schrijven van zorgprotocollen.

Praktijkinrichting
De NVvP heeft een kwaliteitsrichtlijn met inrichtingseisen. Deze worden aan de hand van een checklist gecontroleerd in de praktijk.

Hygiëne en infectiepreventie
De kwaliteitsrichtlijn Hygiëne en infectiepreventie van de NVvP wordt getoetst in de praktijk.

Statusvoering
De richtlijn Podotherapeutisch methodisch handelen wordt gecontroleerd. Hierbij word gekeken naar de volledigheid van dossiers, communicatie met andere zorgverleners, stellen van de juiste diagnose en behandelplannen.

Evaluatie van de zorg
De zorg word door de praktijk geëvalueerd. Dit doen we door eens per jaar een periode van 6 weken mensen een tevredenheidsonderzoek te sturen. Er word gekeken naar de uitkomst van dit onderzoek en wat er met de resultaten gedaan word. Denk hierbij aan een kwaliteitsjaarplan.

Aanmerking Praktijkkeurmerk

Om in aanmerking te komen voor het praktijkkeurmerk dient er voor bovenstaande domeinen een voldoende gehaald te worden en moet de podotherapeut kwaliteit geregistreerd te zijn in het kwaliteitsregister paramedici.
Wanneer alles voldoende is afgesloten, word de praktijk toegevoegd aan de praktijkzoeker op de website van de NVvP.

Blije podotherapeuten

Vol trots willen wij vertellen in Oss een dikke 9,4 te hebben gehaald! Daar zijn we super blij mee, want goede zorg leveren vinden wij belangrijk!
De audit heeft ons kleine ideeën gebracht om de zorg te optimaliseren. Daar pluk jij weer de vruchten van!

Afspraak maken? Vul het contactformulier in. Wij bellen je terug.