Huishoudelijk regelement

Toegankelijkheid


Podotherapeutische behandelingen met of zonder verwijzing (DTP) van een arts of medisch specialist gegeven. DTP betekend Directe Toegankelijkheid Podotherapie en bij wet is bepaald dat u zonder verwijzing uw podotherapeut kun consulteren, terwijl daarbij het recht op eventuele vergoeding gehandhaafd blijft.

Bereikbaarheid


De praktijk is maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 08:00 – 12:15 uur en 13:00 – 16:45 uur. Tevens is de praktijk per e-mail bereikbaar via het contactformulier op onze website. Het is niet altijd mogelijk om uw podotherapeut direct telefonisch te spreken. De telefoniste zal uw naam en telefoonnummer noteren en de podotherapeut zal u zo spoedig mogelijk terug bellen.

Aanmelden


U kunt zich telefonisch of per e-mail aanmelden bij onze praktijk. De telefoniste zal uw gegevens compleet maken, deze worden tijdens het eerste consult gecontroleerd. Tevens vragen wij om tijdens het eerste consult een legitimatiebewijs bij u te hebben. Wij zijn verplicht om uw BSN nummer in onze administratie op te nemen. Wanneer u een verwijsbrief heeft, brengt u deze ook mee tijdens het eerste bezoek. Podotherapie Peeters draagt niet de verantwoordelijkheid voor uw vergoeding voor de behandelingen.

Afmelden


Wanneer u niet op uw afspraak kunt komen dient u deze 24 uur van te voren af te zeggen. Indien deze niet 24 uur van te voren is afgezegd, zullen wij de consult kosten in rekening brengen.

Kwaliteit


De podotherapeuten welke werkzaam zijn bij Podotherapie Peeters, zijn allen aangesloten bij de NVvP en kwaliteit geregistreerd.

Privacy


Wij hanteren een privacyreglement ter waarborging van uw persoonlijke gegevens en hanteren hierbij de richtlijnen van de brancheorganisatie NVvP en de wet bescherming persoonsgegevens. Dit privacyreglement kunnen wij u verstrekken of u kunt het downloaden vanaf de website van de NVvP. Als patiënt heeft u het recht om uw gegevens in te zien. De podotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden. Na afloop van de behandeling zullen wij een verslag uitbrengen naar uw huisarts en eventuele medebehandelaars met uw toestemming. De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Hygiëne


We verwachten dat u als cliënt persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Betaling


Indien mogelijk wordt uw factuur rechtstreeks bij de zorgverzekeraar ingediend. Indien dit niet mogelijk is krijgt u een factuur mee tijdens de behandeling. Indien er een gedeelte vergoed wordt krijgt u de restfactuur thuis gestuurd. Er is een betalingstermijn van 14
dagen. De factuur kan per pin of kas in de praktijk worden voldaan of overgemaakt worden. Zie ook onze betalingsvoorwaarden.

Eigendommen


De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.

Huisdieren


Huisdieren zijn niet toegestaan in de praktijk.

Klachtenregeling


Wanneer u niet tevreden bent of een andere klacht heeft kunt u zich melden bij de praktijk. We zullen in overleg met u een passende oplossing zoeken. Wanneer u niet tevreden bent de geboden oplossing kunt u terecht bij de geschillencommissie van de beroepsvereniging, de NVvP.Hier vind u het huishoudelijk regelement als PDF.